Samota
Knižní galerie
Antikvariát
Brno
CZ
Srpen 2020
Kolekce tří exemplářů knihy.
ŠVABINSKÝ, Max: PŘÍRODU OBDIVUJ . . .
Ilustrace Max Švabinský, grafická úprava Felix Šejna.
Praha, NČSVU, 1958.
8°, 26 str. Volné listy, původní kartonové obálky.
Vyznání, sv. 2. - Podpisy autora na první straně. Datováno 5. listopad 1960; bez data [1961]; 5. únor 1962. - Jako nové.
Cena: 3600,- Kč
Max Švabinský se narodil 17.9. 1873 v Kroměříži a zemřel 10.2. 1962 v Praze. Švabinského v malbě výrazně ovlivnil především Maxmilián Pirner, u kterého studoval na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1891-98 a už od roku 1891 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. V letech 1898-99 pobýval v Paříži a roku 1901 obdržel první cenu České akademie věd a umění a byl přijat za jejího dopisujícího člena. Roku 1904 získal zlatou medaili na světové výstavě v St. Louis. Na pražské akademii založil po svém jmenování profesorem v roce 1910 grafickou speciálku, kterou vedl do roku 1927. Roku 1918 byl jedním ze zakládajících členů Sdružení českých umělců grafiků (SČUG) Hollar, brzy po 2. světové válce byl jmenován národním umělcem.